Olika fönstertyper

Det finns flera olika typer av fönster att välja mellan och vilken som passar bäst beror på plånbok och hur ens hus ser ut. Fönster är ju inte bara praktiska saker, utan gör också mycket för hur en byggnad upplevs och de ska ju passa in som en del av helheten. Här kommer vi därför att gå igenom de vanligaste typerna av fönster och vad deras för- och nackdelar är.

Träfönster

fönster regndropparTräfönster är det mest klassiska och har i princip existerat så länge som det har funnits moderna fönster. Prismässigt ligger de på ungefär samma nivå som PVC-fönster även om de också kan vara riktigt dyra. Träfönster är aningen svårare att få välisolerade med ett lågt U-värde än PVC- och aluminiumfönster även om det är långt ifrån omöjligt. En annan nackdel med träfönster är att de kräver att man håller efter dem väl; gör man inte det så förkortas deras livslängd avsevärt. Men gör man det så kan de hålla riktigt länge. Träfönster brukar också ofta anses vara de fönster som ser bäst ut rent utseendemässigt.

PVC-fönster

Den största fördelen med PVC-fönster gentemot träfönster är att det är enklare att tillverka PVC-fönster med ett lågt U-värde till ett bra pris. De kräver heller inte lika mycket underhåll som träfönster vilket ju är bekvämt. Överlag är PVC-fönster bättre rent praktiskt än träfönster och huvudskälet till att i stället välja träfönster är att många upplever att PVC-fönster inte ser riktigt lika bra ut. Det sägs också att PVC-fönster kan utveckla farlig gas vid en brand, men den fara detta innebär är minimal.

Aluminiumfönster

Aluminiumfönster är den utan tvekan dyraste formen av fönster, men samtidigt så gör de skäl för sitt pris. Aluminiumfönster är de utan tvekan mest hållbara av alla fönster. Samtidigt kräver de nära nog inget underhåll och kommer ändå att hålla mycket länge. Aluminiumfönster består sällan enbart av aluminium, utan kommer ofta som en hybrid av trä och aluminium. Skälet till att de inte är speciellt vanliga i bostadshus är då helt enkelt priset. Men den som anser sig ha råd bör definitivt överväga att skaffa aluminiumfönster.