Frågor & svar

Vad kostar nya fönster?
Det varierar mycket, men räkna med mellan 500 och 3 000 kronor för ett tvåglasfönster, medan ett treglasfönster kan kosta det dubbla. Billigare fönster blir inte alltid heller billigare i längden, då de vanligtvis har ett högre U-värde och därmed drar upp kostnaderna för uppvärmning. Det är därför viktigt att inte stirra sig blind på prislappen när man köper nya fönster.

Hur mycket kostar det att anlita en fönstermontör?
Räkna med en timkostnad runt 500 kronor och att det tar två arbetstimmar att byta ett fönster i genomsnitt. Dock, kom ihåg att du kan dra av halva arbetskostnaden med ROT-avdraget, vilket ger ett snittpris på 500 kronor per fönster. Om det rör sig om stora eller komplicerade fönster så kan det dock ta längre tid, medan små enkla fönster går snabbare.

Vad är U-värde?
U-värde är ett mått på hur pass välisolerat ett fönster är. Rent tekniskt handlar det om att U-värdet anger antal watt förlorad energi per kvadratmeter vid en temperaturskillnad mellan inom- och utomhus på 1 grad. I praktiken räcker det med att veta att ju lägre U-värde desto bättre. Fönster med ett U-värde om högst 0,9 får räknas som energifönster.

Trä, PVC eller aluminium – vad är bäst?
PVC är det billigaste tillsammans med trä, samtidigt som det är slitstarkt och välisolerat. Träfönster kräver lite mer av husägaren, men brukar sägas se finare ut. Aluminiumfönster är den dyraste typen av fönster utan konkurrens, men väldigt hållbara och håller mycket hög kvalitet. Det går alltså inte att ge ett enkelt svar på frågan utan det varierar från hus till hus och person till person. Alla tre materialen kan användas för att tillverka fullgoda fönster men pris och egenskaper skiljer sig åt.

Behöver jag byta mina fönster?
Det beror på. Speciellt äldre fönster har ofta dålig värmebevaringsförmåga och då kan ett byte till energifönster drastiskt sänka kostnaderna för uppvärmning. Men det kan vara en svår balansgång även om byte till lågenergifönster i princip alltid är en förbättring (om man inte har sådana sedan tidigare). Om fönstren känns kalla och/eller dragiga så är det ett självklart tecken på att det är hög tid att byta. För bästa effekt kan också ett renoveringsarbete där isoleringen överlag förbättras vara nödvändigt.

Kan ROT-avdraget utnyttjas vid fönsterbyte?
Du kan utnyttja ROT-avdraget vid fönsterbyte i småhus, men inte i en bostadsrätt. Avdraget innebär att du får dra av halva kostnaden för själva arbetet, men inte fönstren. Det maximala avdraget per år är 50 000 kronor per person och år. För att utnyttja ROT-avdraget behöver du inte göra någonting utan det kommer det företag du anlitar att göra automatiskt. Om företaget inte gör det så rör det sig med stor sannolikhet om ett inte helt lagligt förfarande.

Kan jag montera fönstren själv?
Att spara pengar genom att montera sina nya fönster själv i stället för att anlita en hantverkare är möjligt rent teoretiskt, men i praktiken är det bättre att anlita en seriös fönstermontör. Det är svårt och tidskrävande att montera fönster och risken för att någonting ska gå fel är stor. Dessutom kan det bli dyrt att försöka montera fönstren själv då man får stå för hela kostnaden om man skadar sina nya fönster när man försöker montera dem. Att anlita en hantverkare blir på så vis en extra försäkring.